KOKOŘÍN - PROLEZOVAČKY

KOKOŘÍN - PROLEZOVAČKY

Na tento výlet jsme vyrazili ze Mšena u Mělníka od koupaliště, směrem do údolí Debř. Mineme odbočující silnici a hned na začátku louky zahneme po cestičce doprava. Po pravé straně mineme terénní dráhu pro kola a pokračujeme vzhůru po schodech. Krátkým úsekem přes pole se dostaneme na silnici a dáme se do leva až po pár metrech dojdeme k rozcestníku. Pokračujeme lesní cestou asi 0,5 km dlouhou po žlutém okruhu. Nejprve mírně z kopce a po chvíli se kratším stoupání dostaneme k nejhezčímu úseku dnešního výletu k Prolezovačkám. Vylezeme na „shluk“ skal (dlouhý asi 30m), kde jsou různé jeskyně a pukliny, kudy se dá prolézat. Potkali jsme zde i jiné rodiny s dětmi, ale všichni jen prošli po cestě a pokračovali dál. My jsme se zde zdrželi déle, všude vlezli, všechno prohlédli. Na některých místech jsem děti raději držela ( přeci jen to bylo trochu vysoko), ale dá se to v pohodě zvládnout a nám se tu moc líbilo. Když to všechno prolezeme, sestoupíme na pohodovou cestu, která vede kolem uměle vybudované jeskyně Obraznice. Skoro jsme se do ní báli vlézt jaká tam byla tma. Nebýt blesku na foťáku (baterku ani sirky jsme neměli), tak jsme si ji ani neprohlédli. Dále se cesta klikatí lesem nahoru a dolu až dojdeme na Vyhlídky. Za hezkého počasí odtud bude krásný výhled. Nám ho zkazila mlha. Dětem jsme odpočinek zpestřili hodem šiškami na cíl a vydali se na zpáteční cestu. Přešli jsme silnici a kolem hájenky Na Rovinách po modré značce odbočili do údolí Debř. Tam se dětem líbilo odpočívadlo u mochomůrky (v současné době je prý rozbité) . Dále míjíme bývalé přírodní divadlo, skalní byt (vlevo nahoře) a model hradu Kokořín. A touto cestou dojdeme až ke koupališti, našemu výchozímu místu.